ПГТХТ "Никола Димов" - град Пирдоп

Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии